Jak wygląda skład publikacji DTP – od początku do końca

Jak wygląda skład publikacji DTP – od początku do końca

Co to jest DTP?

DTP (DeskTop Publishing – publikowanie zza biurka), czyli komputerowy skład publikacji, komputerowe przygotowanie do druku. Pierwotnie termin ten dotyczył ogółu czynności wykonywanych na komputerze, mających na celu przygotowanie dokumentów, które później miały zostać powielone metodami poligraficznymi (od pierwszego projektu danego wydawnictwa, przez etapy korekt, po parametry ustawień maszyny do wydruku gotowego utworu). Jednak w dobie powszechności dostępu do Internetu i szerokiej oferty e-wydawnictw, DTP aktualnie dotyczy również opracowania dokumentów elektronicznych. DTP jest całym procesem, w którym można wyróżnić zasadnicze kroki, prowadzące do otrzymania gotowego produktu.

Mianem DTP określa się również dedykowane oprogramowanie, służące wyłącznie do składu tekstu lub też zintegrowane systemy, których rolą, poza samym składem tekstu, jest zarządzanie całym procesem wydawniczym. Na rynku dostępnych jest wiele darmowych jak i płatnych wersji programów edytorskich, pozwalających na zapis finalnych dzieł w różnych formatach tekstowych. Najpopularniejszym formatem zapisu gotowych prac jest .pdf.

Etapy przygotowania publikacji

Wszystko zaczyna się od tzw. makiety, czyli wyglądu publikacji, etap ten obejmuje więc wizualną stronę projektu. Wymaga on ustalenia wszystkiego – od formatu wydawnictwa, wyglądu pojedynczej strony, przez zastosowane kroje czcionek, po style tabel, ilustracji, przypisów.

Dopiero, gdy zostanie wstępnie ustalona koncepcja wyglądu dokumentu, przystępuje się do właściwego składu tekstu – czyli sformatowania zawartości dokumentu (tekstu po obróbce redaktora, obrazów, tabel), zgodnie z przyjętymi założeniami. Na tym etapie można dokonać zmian w makiecie, dostosowując ją do bieżących potrzeb. Gdy skład utworu dobiegnie końca, zostają stworzone do niego spisy treści, ilustracji i tabel, tak, aby były one jak najbardziej aktualne i nie zawierały błędów wynikających ze zmian położenia w treści we wcześniejszej fazie prac.

Przygotowane w ten sposób opracowanie poddawane jest następnie korekcie językowej (najczęściej osoba dokonująca korekty otrzymuje plik .pdf do weryfikacji). Poprawki z korekty językowej nanosi się do edytowalnej wersji dokumentu i sprawdza się poprawność składu. Po dokonaniu tych czynności wydawnictwo trafia w ręce autora, który może nanieść jeszcze ostatnie drobne poprawki. Jeśli twórca postanowił dokonać zmian, nanosi się je do makiety przed przekazaniem dzieła do druku lub publikacji elektronicznej.

Więcej informacji o składzie DTP dowiecie się ze strony www, firmy specjalizującej się w składzie i łamaniu tekstu – grafpa.pl .