Co musisz wiedzieć zanim wydasz książkę?

Co musisz wiedzieć zanim wydasz książkę?

Praca pisarza nie należy do łatwych. Proces wydawania książki jest w niej kluczowy, a jednocześnie najbardziej stresujący. Poniższy artykuł wyjaśnia, co warto wiedzieć, zanim zapuka się do drzwi wydawnictwa. Zapraszamy do lektury!

Przeczytaj książkę jeszcze raz

Najlepiej po ukończeniu książki odczekać pewien okres, na przykład dwa tygodnie. Potem zapoznać się z nią raz jeszcze. W takiej lekturze najlepiej wejść w buty wydawcy. Czytać powoli, z naciskiem na poszukiwanie wszelkich luk, nieścisłości, wątków zaczętych, lecz niedokończonych. Jest to dość żmudne zadanie. Niemniej rażące błędy mogą spowodować u wydawcy decyzję o odrzuceniu publikacji. Nawet, jeśli wydawca przyjmie książkę z wadami, wykryć mogą je czytelnicy. Zamiast upragnionej chwały nierzetelnego autora czeka wieczne wytykanie wykrytych błędów.

Przemyśl kwestie wydawnicze

Istnieje kilka sposobów publikacji książki. Pierwszy to system usługowy. W jego ramach całość procesu wydawniczego koordynowany jest przez profesjonalne wydawnictwo. Bierze ono na siebie korektę, kwestie promocyjne, druk czy oprawę. Skład, łamanie czy ilustracje często zlecane są profesjonalnym studiom graficznym, z którymi wydawnictwa współpracują. Niemniej jest to rozwiązanie dla pisarzy z zasobnym portfelem. Każda z części składowych procesu wydawniczego będzie kosztowała co najmniej tysiąc złotych. Spotyka się także model subsydiowany. Polega on na podziale kosztów między wydawcę i autora.

Na stronie studia graficznego Grafpa możesz zapoznać się z ciekawym artykułem na temat: „Koszt wydania książki – ile kosztuje wydanie książki? ”

Drugim rozwiązaniem jest self-publishing, po polsku nazywany samopublikowaniem. Polega ona na przeprowadzeniu procesu wydawniczego całkowicie samodzielnie. Jest to tańsze, ponieważ tradycyjne wydawnictwo oprócz opłacenia procesu musi mieć także zysk z opłaty za ów proces. Ponadto pełna kontrola nad wydawaniem książki ma wiele zalet. Można między innymi lepiej ją dystrybuować dzięki znajomości swojego grona odbiorców. Przykładowo możliwe jest samodzielne dotarcie do wybranych księgarni. W self-publishingu większy nacisk kładzie się na promocję książki. Nie jest ona bowiem firmowana nazwą renomowanego wydawnictwa, a jedynie nazwiskiem autora. Self-publishing wiąże się także z korzystniejszymi zyskami dla autora. Nie musi się on dzielić nimi z wydawnictwem.

Nie będzie lekko

Każda, nawet najlepsza książka spotka się z krytyką. Pisarze muszą być osobami odpornymi na krytykę, niejednokrotnie bardzo brutalną. Na tym właśnie polega praca recenzentów. Dodatkowo pisarz musi być gotowy psychicznie na porażkę swojej publikacji. Niestety nawet mimo najlepszej promocji można nie osiągnąć zamierzonych korzyści. Można przegrać w uczciwej konkurencji z innymi pisarzami. Zdarza się także, że w tym samym czasie na rynek wejdzie długo wyczekiwana publikacja kogoś bardziej znanego i to ona skupi na sobie pełnię uwagi.